Expeditie Heilige Huisjes
Erfgoed

De één gaat op zondag naar de kerk, de ander op zaterdag naar de synagoge en weer een ander gaat tijdens de Ramadan elke avond naar de moskee. Maar wie gaat waar naar toe en waarom?
Het project Expeditie Heilige Huisjes behandelt aan de hand van de SchoolTV filmpjes van Heilige Huisjes de wereldgodsdiensten en legt tegelijkertijd de link naar het religieuze erfgoed in de omgeving van de leerling zelf. 
En natuurlijk volgt een expeditie op locatie van drie Heilige Huisjes.
In Expeditie Heilige Huisjes ontdekken leerlingen wat die gebouwen betekenen, wat ze zeggen over de mensen die er komen en wat die belangrijk vinden in hun leven. 

Het project is leerstofvervangend voor het thema geestelijke stromingen (wereldgodsdiensten) dat tot de verplichte lesstof behoort. Leerlingen maken kennis met wereldgodsdiensten, zoals katholicisme, protestantisme, islam en jodendom. Leerlingen ontdekken de betekenis van gebedsgebouwen, voorwerpen en daarmee samenhangende gewoonten van de verschillende wereldgodsdiensten. Leerlingen bezoeken meerdere gebedsgebouwen in de eigen gemeente.

Tijdsduur
De expeditie wordt begeleid door een gids en ziet er als volgt uit:

 • 09.00-09.30u Joodse Synagoge
 • 09.30-10.20u Lambertuskerk Veghel
 • +/- 10.20-10.45u Reistijd incl. korte pauze  * 
 • +/- 10.45-11.45u Selimiye Moskee Veghel *

* vervolg programma is afhankelijk van reisduur; lopen, fietsen, auto's.

Voorbereiding in de klas ca. 1 uur,  verwerking in de klas ca. 1 uur. Het materiaal is zo ontwikkeld dat de docent naar behoefte keuzes kan maken. 

Kosten
Het lesmateriaal is te bestellen via info@erfgoedbrabant.nl m.b.v. de volgende gegevens: naam school, naam leerkracht, postadres, aantal groepen, aantal leerlingen en een contact-telefoonnummer.
Het lesmateriaal is gratis, u betaalt alleen verzendkosten. Het lesmateriaal blijft eigendom van de school.
Per deelnemende groep vragen we een vergoeding van €15, dat ten goede komt aan de kerken.

Belangrijk bij het boeken
We gaan uit van een bezoek aan de Joodse Synagoge, Lambertuskerk en Moskee.
Heb je andere wensen, bijv. de Servatiuskerk in Erp: vul dit dan in bij de opmerkingen, dan gaan we dat op maat aanpassen voor jouw school. 

Lesmateriaal

 • Docentenhandleiding 
 • Logboek per leerling is te bestellen bij Erfgoed Brabant (zie onder het kopje 'kosten') of te downloaden van onze website. Je kunt ervoor kiezen om na afloop het logboek in de klas in zijn geheel of enkele pagina's met de leerlingen door te nemen.
 • Filmpjes van Heilige Huisjes van SchoolTV 

Het project is leerstofvervangend.
Leergebied: Geschiedenis, levensbeschouwing en omgevingsonderwijs.
Thema's: Godsdiensten, monumenten en religieuze gebouwen.


Leerdoelen erfgoededucatie 

 • De leerling kan de waarde van erfgoed beschrijven en benoemen waarom het de moeite waard is om dit erfgoed te bewaren voor later.
 • De leerling kan vragen stellen bij erfgoed en in samenwerking met anderen verschillende bronnen raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden.
 • De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale/nationale geschiedenis.

De Cultuur Loper indicatoren waar (met name) aan gewerkt wordt:

 • R1 - De leerling verwoordt eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de context.
 • C3 - De leerling kan opgedane kennis toepassen.
 • O1 - De leerling gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen.
 • O3 - De leerling verkent emoties, ervaringen en ideeën van zichzelf en anderen.
 • O4 - De leerling stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving.

Erg goed om kinderen op deze manier kennis te laten maken met andere geloven.

ReviewsBekijk alle reviews
Beoordeeld met een 8.2 Bekijk de reviews
Ontwikkeld voor Groep 7, Groep 8
Rol leerlingen Actief, Receptief, Reflectief
Maximaal aantal deelnemers 30
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie Startlocatie: Lambertuskerk (Deken van Miertstraat 2, Veghel) Vervolglocatie: Moskee (Evertsenstraat 5, Veghel)
Tijdsinvestering Bezoek duurt 3 uur. Minimaal 1,5u lestijd op school
(Rij-)ouders / verzorgers mogen de activiteit bijwonen.
Aanbieder Heilige Huisjes