Bee-Bot
TechniekMediawijsheid

De Bee-Bot is een programmeerbare robot. Met de Bee-Bot kunnen kinderen op een slimme en leuke wijze leren programmeren en gevoel voor richting ontwikkelen. De kinderen krijgen tevens een beter ruimtelijk inzicht. De Bee-Bot kan de commando's voorwaarts, achterwaarts, draai naar links en draai naar rechts uitvoeren.

Het project ‘Bee-Bot’ is geschikt voor groep 1 tot en met 4 (maximaal 30 kinderen). Aan de hand van een verhaal met opdrachten gaan de leerlingen in groepjes met de robot aan de slag. Taalontwikkeling en leesplezier staan hierbij centraal. Het is mogelijk aan te sluiten bij een thema dat in de klas centraal staat.

Nodig: afhankelijk van het aantal leerlingen zal de leerkracht gevraagd worden te assisteren

Tarief: € 45

Aanmelden: minimaal drie weken van tevoren


Goede uitleg op het niveau van de kinderen. Leuke combinatie van voorgelezen worden en programmeren.
Ontwikkeld voor Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4
Rol leerlingen Actief, Receptief
Maximaal aantal deelnemers 30
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie Op school
Tijdsinvestering 1 uur
Benodigde ruimte Speellokaal, lege ruimte
Het is niet de bedoeling dat (rij-)ouders / verzorgers de activiteit bijwonen.
Aanbieder Bibliotheek NOBB